ceramika ogniotrwała Refractory and insulating materials Feuerfestes und isoliermaterial
 ◄  wróć 

Betony ogniotrwałe wysokoglinowe

BETONY KONWENCJONALNE na bazie andaluzytu (BW-A/150) i boksytu (BW-B/150):

Symbol Uziarnienie
[mm]
Kruszywo Max. temp.
pracy [°C]
Ogniotrwałość
zwykła min. [sP]
Zawartość
Al2O3 [%]
Zużycie betonu [t/m3] Ilość wody zarobowej [l/100kg]

BW-A/150

0 - 5 andaluzyt 1500 >177 60 2,4 9

BW-B/150

0 - 5 boksyt 1500 >179 82 2,6 8

Parametry techniczne po wysuszeniu i wypaleniu

Symbol po wysuszeniu w 110 °C po wypaleniu w temperaturze pracy
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Skurczliwość (-) [%]

BW-A/150

18 2,35 40 19 2,3 90 - 1

BW-B/150

24 2,6 50 20 2,6 90 - 1,5BETONY NISKOCEMENTOWE na bazie andaluzytu (BW-A/150/N) i boksytu (BW-B/150/N):

Symbol Uziarnienie
[mm]
Kruszywo Max. temp.
pracy [°C]
Ogniotrwałość
zwykła min. [sP]
Zawartość
Al2O3 [%]
Zużycie betonu [t/m3] Ilość wody zarobowej [l/100kg]

BW-A/150/N

0 - 5 andaluzyt 1500 >177 60 2,5 6

BW-B/150/N

0 - 5 boksyt 1500 >179 80 2,7 7

Parametry techniczne po wysuszeniu i wypaleniu

Symbol po wysuszeniu w 110 °C po wypaleniu w temperaturze pracy
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Skurczliwość (-) [%]

BW-A/150/N

15 2,6 50 16 2,55 90 - 0,8

BW-B/150/N

22 2,7 45 23 2,8 70 - 1,8BETON ŚREDNIOCEMENTOWY na bazie andaluzytu samopoziomujący:

Symbol Uziarnienie
[mm]
Kruszywo Max. temp.
pracy [°C]
Ogniotrwałość
zwykła min. [sP]
Zawartość
Al2O3 [%]
Zużycie betonu [t/m3] Ilość wody zarobowej [l/100kg]

SF BW-A/150/Z

0 - 5 andaluzyt 1500 >175 52 2,7 7

Parametry techniczne po wysuszeniu i wypaleniu

Symbol po wysuszeniu w 110 °C po wypaleniu w temperaturze pracy
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Porowatość otwarta
[%]
Gęstość pozorna
[g/cm3]
Wytrzym. na ściskanie
[MPa]
Skurczliwość (-) [%]

BW-A/150/N

18 2,67 20 17 2,55 45 - 0,5ZASTOSOWANIE:
  • w nagrzewnicach wielkich pieców w hutnictwie żelaza i stali
  • w wielkich piecach w hutnictwie żelaza i stali
  • w kadziach surówkowych w hutnictwie żelaza i stali
  • w piecach szybowych do wypału wapna (strefa suszenia i podgrzewania, strefa wypału oraz strefa chłodzenia)
  • w w przemyśle wapienniczym, cukrowniczym, chemicznym
  • w urządzeniach cieplnych energetyki.

? Sprawdź dostępność, poproś o wycenę     !Złóż ZAMÓWIENIE
Materiały ogniotrwałe i izolacyjne • ceramika ogniotrwała • betony ogniotrwałe • prefabrykaty cegły kształtki ogniotrwałe • materiały ścierne