ceramika ogniotrwała Refractory and insulating materials Feuerfestes und isoliermaterial

Zaprawy, masy, kleje


ZAPRAWY
- to nieformowane materiały ogniotrwałe przeznaczone do łą czenia kształtek w wyłożeniach murowanych. Spoiny z zaprawy są ważnym elementem obmurzy spełniają cym w nich trzy funkcje:

1. Wią żą kształtki, przez co nadają obmurzy charakter monolitu

2. Kompensują niedokładności wymiarowe i drobne defekty powierzchniowe kształtek

3. Kompensują w pewnym stopniu rozszerzalność cieplną kształtek dzięki swej lu??nej teksturze, ściśliwości a pó??niej spiekaniu.

Dla spełnienia tych funkcji zaprawy muszą mieć odpowiednio dobrany kształt chemiczno-mineralny i uziarnienie. CERAMO jest producentem i dostawcą zapraw do łą czenia wyrobów izolacyjnych, szamotowych, glinokrzemianowych, korundowych i z węglika krzemu w szerokim zakresie temperatur (800 - 1750 oC)


  Zaprawy ogniotrwałe JM/Blakite
  Masy plastyczne do ubijania
  Masa do torkretowania wysokoglinowa
  Masa do torkretowania z węglika krzemu
  Masa do torkretowania, szamotowa
  Masa korundowa- Kit
  Zaprawy izolacyjne
  Zaprawy szamotowe
  Zaprawy wysokoglinowe
  Zaprawy z węglika krzemu ZA-SiC 1
Materiały ogniotrwałe i izolacyjne • ceramika ogniotrwała • betony ogniotrwałe • prefabrykaty cegły kształtki ogniotrwałe • materiały ścierne