ceramika ogniotrwała Refractory and insulating materials Feuerfestes und isoliermaterial

AktualnościFirma CERAMO GLIWICE JULIA WALANUS – PAJĄK
realizuje projekt pt.
„Modyfikator procesu spalania biomasy o działaniu antyspiekającym z odpadowych materiałów ceramicznych”


W związku z realizacją projektu

„Zaprojektowanie i wybudowanie hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Generalnym Wykonawstwie”

informujemy, że dokonaliśmy wyboru Generalnego Wykonawcy.

Firma Ceramo sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za udział w przetargu dotyczącym w/w projektu, wyrażając uznanie za włożony w przygotowanie ofert wkład pracy.Zapytanie ofertowe :


"Zaprojektowanie i wybudowanie hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Generalnym Wykonawstwie"


Załączniki:
► geologia_gliwice_wyczolkowskiego.pdf

► mapa.dwg
► siwz_ceramo.pdf
► warunki_deszczowka.pdf
► warunki_gaz.pdf
► warunki_pwik.pdf
► warunki_tauron.pdf
► zalacznik_nr1_koncepcja-pzt.dwg
► zalacznik_nr1-koncepcja.dwg
► zalacznik_nr2-formularz_ofertowy.xls

Informujemy, że termin składania ofert został zmieniony
i upływa ostatecznie dn. 20.10.2016 o godz. 12.00.Informacja o wyniku postepowania ofertowego projektu Modyfikator procesu spalania biomasy o działaniu antyspiekającym z odpadowych materiałów ceramicznychZapytanie ofertowe :

Dotyczy opracowania i wdrożenia nowego wyrobu

Usługa planowana jest w ramach projektu pt:

Modyfikator procesu spalania biomasy o działaniu antyspiekającym z odpadowych materiałów ceramicznych

który ubiega się o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Os priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

 Szczegóły

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
„Wzmocnienie konkurencyjności firmy CERAMO Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej produkcji kalcynowanych kruszyw z węglika krzemu oraz korundu.”

Materiały ogniotrwałe i izolacyjne • ceramika ogniotrwała • betony ogniotrwałe • prefabrykaty cegły kształtki ogniotrwałe • materiały ścierne