ceramika ogniotrwała Refractory and insulating materials Feuerfestes und isoliermaterial
 ◄  wróć 

Zaprawy ogniotrwałe JM/Blakite

Zaprawy ogniotrwałe Thermal Ceramics wykonane są z drobno zmielonego kruszywa i specjalnych substancji wią żą cych i dostarczane jako gotowe ciekłe mieszanki. uzyskują o one dobrą wytrzymałość podczas wysychania na powietrzu tworzą c silne spoiny i niemal litą struktur konstrukcji z cegieł. Posiadają wysoką ogniotwałość - są odporne na wysokie temperatury:

JM 2200 - do 1260 oC,
JM 2600 - do 1430 oC.
Blakite - do 1650 oC.
JM 3300 - do 1760 oC.

JM 2200 - cement wią żą cy na powietrzu opracowany do klejenia drugiej warstwy cegieł ogniotrwałych. Z uwagi na dobrą urabialność może być wykorzystana do klejenia tylnej izolacji.

JM 2600 - cement wią żą cy na powietrzu opracowany do wykorzystania w niższych temperaturach, gdzie wymagane jest spoiwo o dużej wytrzymałości. Zalecany jako spoiwo dla izolacji z cegieł ogniotwałych - może być stosowany do szpachlowania jak i do połą czeń uzyskanych drogą zanurzenia.

Blakite - wysoce ogniotwała zaprawa o kolorze ciemnoszarym, która posiada cechę dobrego wią zania wody. Opracowana szczególnie do układania izolacyjnych cegieł żaroodpornych, odpowiednia do wykorzystania dla cegieł ogniotrwałych jak i o wysokiej zawartości glinu. Produkowana jest w konsystencjiodpowiedniej dla cienkich połą czeń i szpachlowania. Blakite jest dobrym rozwią zaniem jako pojedynczaa zaprawa ogólnego stosowania w pracach wykorzystują cych głównie izolacyjne oraz ciężkie cegły żaroodporne.

JM 3300 - bardzo wysoce ogniotrwała zaprawa wią żą ca na powietrzu przeznaczona do układania izolacyjnych cegieł żaroodpornych JM 32 i cegieł ogniotrwałych o wysokiej zawartości tleku glinu.

ZASTOSOWANIE:
  • układanie izolacyjnych cegieł żaroodpornych, cegieł wysokoogniotrwałych i ciężkich cegieł wysokoglinowych;
  • zapewnienie odporności na przenikanie powietrza i gazów gorą cych;
  • amatorskie lub laboratoryjne piece do wypalania
  • spawalnianie wnikania żużla i stopionych metali do spoin

? Sprawdź dostępność, poproś o wycenę     !Złóż ZAMÓWIENIE
Materiały ogniotrwałe i izolacyjne • ceramika ogniotrwała • betony ogniotrwałe • prefabrykaty cegły kształtki ogniotrwałe • materiały ścierne